ölçü birimleri,aletleri, kullanma kılavuzu, hepsi burada.
  refraktometre
 

El Tipi Refraktometre:

 

Meyve sularında, hafif içecekle,şarap ve birçok meşrubat için ideal bir cihazdır. Cihazın ağırlığı hafif olduğundan kullanımı rahattır. Chazda aksesuar olarak; Tornavida, Pastör pipeti ve kalibrasyon sıvısı mevcuttur. Kutu içerisinde ayrıca koruma amaçlı deri kılıfı mevcuttur.

 

 

Ölçme Aralığı                                   Hassasiyet

0-20 % Brix                                        0,1 % brix

0-32 % Brix                                        0,2 % brix

0-80 % Brix                                        0,5 % brix

0-90 % Brix                                        0,5 % brix

 

AYIRMA HUNİSİ - AYIRMA HUNİSİ, SİLİNDİRİK - BALON, ARMUDİ - BALON, UZUN BOYUNLU (DD) - BALON, UZUN BOYUNLU (DY) - BALON BOYUNLU 1,2,3,4,5 BOYUNA KADAR - BEHER CAM KISA TİP - BEHER CAM UZUN TİP - BALON JOJE - BOD ŞİŞESİ 250-300 ML - BUHARLAŞTIRMA KAPSÜLÜ - BULLU SOĞUTUCU - BÜRET, TEFLON MUSLUKLU - BÜRET, TEFLON MUSLUKLU, AMBER - BÜTROMETRE TAPASI - CAM BAGET 10X250 MM - CAM BAGET 12X250 MM - CAM BAGET 6X300 MM - CAM BAGET 8X250 MM - CAM BAGET 8X300 MM - CAM KAPAK 10/19 - CAM KAPAK 12/21 - CAM KAPAK 14/23 - CAM KAPAK 19/26 - CAM KAPAK 24/29 - CAM KAPAK 29/32 - CAM KAPSÜL 180 MM - CAM KAPSÜL 45 MM - CAM KAPSÜL 60 MM - CAM KAPSÜL 95 MM - CAM PİSET 1000 ML - CAM PİSET 250 ML - CAM PİSET 500 ML - DAMLATMA ŞİŞESİ - DENEY TÜPÜ - DESİKATÖR - DESİKATÖR MUSLUĞU, NS - DESTİLASYON BALONU - DIMROTH SOĞUTUCU - DIMROTH SOĞUTUCU - DONDURMA BÜTROMETRESİ 0-20 KOMPLE - DURHAİM TÜPÜ - DÜZ SOĞUTUCU - ERLEN - ERİME NOKTASI TAYİN TÜPÜ - ESBACH TÜPÜ - FOLIN WU TÜPÜ - GARDNER TÜPÜ - GAZ YIKAMA ŞİŞESİ BAŞLIĞI - GOOCH KROZE, PROZİTE - HİDROMETRE BÜRETİ - HİDROMETRE BÜRETİ, MUSLUKLU - HİDROMETRE ŞİŞESİ 40 ML - HUNİ, KISA SAPLI 100 MM - MEZÜR ÇEŞİTLERİ - BEHER ÇEŞİTLERİ - CAM ŞİŞE ÇEŞİTLERİ - İMHOFF HUNİSİ 1000 ML - İYOT ERLENİ, NS (CAM KAPAK) - KAPAKLI TÜP (CAM KAPAK) - KAPAKLI TÜP (PLS KAPAK) - KJELDAHL BALONU, NS - KONİK MEZUR - KOWARSKY CİHAZI - KREMA BÜTROMETRESİ - KRİSTALİZUAR - KSİLOL CİHAZI - KSİLOL CİHAZI ÖLÇÜ TÜPÜ - KSİLOL CİHAZI ÖLÇÜ TÜPÜ, MUSLUKLU - KJELDAHL BALON - LİKİT ŞİŞESİ - MİKRO BÜRET - NESSLER TÜPÜ - NESSLER TÜPÜ, KAPAKLI - NUÇE ERLENİ - NUÇE HUNİSİ - OTOMATİK BÜRET, ÇİFT MUSLUKLU - OTOMATİK BÜRET, ÇİFT MUSLUKLU, AMBER - OTOMATİK BÜRET, TEK MUSLUKLU - OTOMATİK BÜRET, TEK MUSLUKLU, AMBER - OTOMATİK BÜRET ŞİŞESİ - OTOMATİK PİPET - OTOMATİK PİPET BAŞLIĞI - PEYNİR BÜTROMETRESİ 0-40 KOMPLE - PİKNOMETRE - PİKNOMETRE, SİLİNDİRİK - PİKNOMETR

Refraktometrik Kuru Madde Tayini (Suda Çözünür Kuru Madde)

Işık saydam bir ortamdan diğer saydam bir ortama geçerken yolundan sapar, bu olaya ışığın kırınımı olayı denir. Işığın kırınımı ortamların yoğunluğu ile değişir. İşte bu olaydan yararlanılarak yapılan konsantrasyon belirlemelerine refraktometri, bu amaçla kullanılan aletlere de refraktometre denir.

Işık az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken normaline yaklaşarak kırılır. Işığın geliş açısı α, kırılma açısı β ise;

sin α/sin β = n

oranına, n, ışığın kırılma katsayısı (= refraktif indisi) denir. Kırılma indisi aslında ışığın bir ortamdaki hızının diğer bir ortamdaki hızına oranıdır.

n= C (boşlukta)/C1 (havada) = 1,00029

görüldüğü gibi ışığın boşluktaki hızı havadaki hızından çok az farklıdır. Bundan dolayı hava için kırılma indisi 1 kabul edilebilir. Refraksiyon indekslerinde ışık daima havadan diğer bir ortama geçiyor kabul edilir. Bunun için de refraksiyon indisleri daima 1’den büyüktür. Refraksiyon indisini etkileyen etmenler sabit tutularak her maddenin saf ve çözelti hallerinin belirli kırılma katsayıları bulunur. Önce bir çalışma eğrisi çizilir, sonra da bu eğriden yararlanılarak bileşimi bilinmeyen karışımın kırılma katsayısı ölçülmek suretiyle bileşimi belirlenir.

Kırılma katsayısı hem ışığın dalga boyuna ve hem de ortam sıcaklığına bağlı olarak değişir. Bu bakımdan kırılma katsayısı verilirken, bu katsayının ışığın hangi dalga boyunda ve kaç ºC’de ölçüldüğü bildirilmektedir. Örneğin, nD20 ifadesi, 20ºC sıcaklıkta ve sodyumun sarı ışığında (589,3 nm = 6x10-5 cm dalga uzunluklu sodyum ışığının D hattında) ölçüm yapıldığını ifade eder. Kırılma katsayısı sıcaklığın artması ile düşer, azalması ile yükselir. Bu bakımdan belli sıcaklıklarda ölçüm yapıldığı zaman, eğer sıcaklık bir miktar saparsa, düzeltme etmeni kullanılarak gerçek kırılma katsayısı belirlenir. Ancak bu sapma miktarının +5ºC’yi aşmaması gerekir.

F=0,00035

t1 (ölçümün yapıldığı sıcaklık derecesi)>t (ölçümün yapılması gerekli sıcaklık dercesi) ise

nt = nt1 + (t1-t) x F

t1< t ise nt = nt1 – (t-t1) x F olur.

Yöntemin Prensibi

İçerisinde çözünmüş madde içeren çözeltilerde, ışık, yoğunluğu farklı ortamlardan birinden diğerine geçerken kırılır. Işığın kırılması, suda çözünmüş maddenin karakteristik özelliğidir ve onun konsantrasyonunun ölçüsüdür. Reflaktometrenin kuru madde skalası 20 °C’daki saf sakkaroz çözeltisine göre ayarlanmıştır.

Deneyin Yapilisi

Önce refraktometrenin ayarı yapılır. Bu amaçla ya aletle birlikte satılan ve kırılma katsayısı belli olan sıvılar kullanılır; ya da bu mümkün değilse, n değeri 1,3330 kırılma katsayısına sahip bilinen damıtık su kullanılır.

Rekraktometre önce su ile kalibre edilir. Daha sonra homojen hale getirilen numuneden 1 damla tamlatılarak okuma yapılır.

Hesaplamalar

Refraktometreden okunan değer suda çözünmüş kuru madde miktarını verir.

Eger okumalar 20 °C ‘da yapılmadıysa sıcaklık düzeltmesi şu şekilde yapılır: 20 °C’da sonuç verebilmek için okunan sıcaklık ve % çözünmüş kuru madde miktarı bulunur. Tabloda iki değerin çakıştığı nokta bulunur. Örneğin 17 °C de %17 çözünmüş kurumadde bulunduysa (%15 ile %20 arasında bir değer olacak) 17 den 0,195 çıkarılarak 20 °C deki çözünmüş kuru madde miktarı verilir.
Abbe Refraktometresi

Kırılma indisi tayininde kullandığımız alete Abbe Refraktometresi denir. Abbe refraktometresinde iki prizmanın arasına kırılma indisini tayin edeceğimiz maddeyi sıvı film olarak yerleştiririz. Prizmalara gönderdiğimiz ışık ile, kritik açıdan daha küçük açı ile gelen ışınların oluşturduğu aydınlık bölge ve kritik açıdan daha büyük açıyla gelen ışınların oluşturduğu karanlık bölgeyi görebiliriz.

Nitel Analiz: Ölçtüğümüz kırılma indisi değerlerini, saf maddelerinin kırılma indisi değerleri ile karşılaştırarak refraktometrik nicel analizi gerçekleştirmiş oluruz. Eğer karşılaştırma yapacağımız standart bir indis değeri bulamazsak, Lorentz-Lorenz molar kırılma indisini buluruz. Bu değer R ile gösterilir ve

R=(n²-1)*M/(n²+2)*d ile de formülize edilebilir.

M, molekülün molar ağırlığı, d ise yoğunluğudur. Buradan R değerini buluruz ve bilinen değerler ile hesapladığımız R´ değeriyle karşılaştırma yaparız.
Dijital El-Tipi 'Pen' Refraktometre

 

 

 

Dijital Cep RefraktometreleriPAL-1 / PAL-2 / PAL-3 / PAL- α (alpha) / PAL - RI / PAL - Tomato

 

Boyutları, kolay taşınabilen mükemmel tasarımı, fonksiyonu ve performansı ile sizi şaşırtacak ve ölçüm olanaklarınızı ve alanınızı genişletecek... Pal serisi ile sulu çözeltilerin % konsantrasyonlarını bir bakışta öğrenin...

 

 

El Tipi Refraktometreler

El Tipi Refraktometreler kolay ölçüm olanağı sağlayan en temel refraktometrelerdir.


Abbe Refraktometreler

Atago Abbe Refraktometreler kırılma indeksini ölçen çok güvenilir refraktometrelerdir. Diğer refraktometreler ile karşılaştırıldığında, Abbe Refraktometreler cam tabaklar, plastik tabakalar ve diğer katı filmler gibi sıvı ve katı numunelerin ölçümünü yapabilir.

Multi-Wavelength Abbe Refraktometreler

Multi-Wavelength Abbe Refraktometreler, okuma kolaylığı sağlayan dijital göstergesi ve değiştirilebilir filtreler ile farklı dalgaboylarında sıvı ve katıların ölçümlerinde kullanılır.


Palette Serisi


Palette serisi - dijital refraktometreler, küçük bir batarya ile çalışan cihazlardır. Bu seride numune ölçüm değerlerini, tek bir tuşa basarak hızlı ve kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

 

 

Dijital Refraktometreler

Atago Dijital Refraktometreler basit ölçüm yöntemiyle kullanım kolaylığı sağlayan, yüksek hassasiyetli, güvenilir ölçümler için tasarlanmış refraktometrelerdir.
Atago Dijital Refraktometrelerde ölçüm sonuçlarınının kolay okunabilmesini sağlayan geniş dijital okuma alanı bulunmaktadır.

RX-5000α (alpha)
RX-7000α (alpha)
RX-9000α (alpha)
RX-007α (alpha)
SMART-1

In-Line Refraktometreler

PRM-85
CM-780
Çok çeşitli sıvı konsantrasyonlarının sürekli ölçümü için In-line modeller çok çeşitli sıvı konsantrasyonlarının sürekli ölçümü için fabrikaların üretim hatlarında kullanılabilir. Bu modellerin üretim kontrolü, konsantrasyon, fermentasyon kontrolü, su bazlı ya da alkali bazlı deterjan vb. maddelerin konsantrasyonlarının kontrolü gibi uygulama alanları mevcuttur.

Dijital Tuz Refraktometreleri

ES-421 İletkenlik test yöntemi kullanan Atago Dijital Tuz Refraktometreleri, çözünebilir maddelerin solüsyonunda tuzluluk seviyesinin ölçümünü gerçekleştirir.

 

Şarap Refraktometreleri

Dijital El-Tipi Cep Refraktometreler
Dijital Şarap Refraktometre WM-7
MASTER-Serisi Şarap Refraktometreler

Refraktometre Yazdır

Refraktometre / Refractometer

  • Metal İşleme Sıvıları ( Bor Yağları ) yağ oranlarını -konsantrasyonlarını  ölçmek  için  gerekli  olan ölçüm aletidir.
  • Ölçüm aralığı 0- 20 Brix  olup son  derece  net  bir ölçüm yapılmasını sağlamaktadır. 
  • Ürün  aynı  zamanda gıda ve  özellikle içecek  sektöründe de kullanım  alanı  bulmaktadır.

  • Refraktometrede Ölçüm Yapılması:
  • Refraktometrenin cam kısmına  2-3   damla  emülsiyon damlatılır.

 

 

  • Refraktometrenin  cam  kapağı  kapatılır , aşağıdaki  gibi bakılır.
  • Refraktometrede  aşağıdaki gibi  alt  kısım  beyaz üst  kısım  mavi  olacak  şekilde oluşan  yatay çizgi refraktometre  okumasını  verir. Bu  değerin  ürüne  ait  refraktometre  katsayısı  ile çarpılması ile emülsiyondaki  yağ  oranı tespit  edilir.
 

 


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:

 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=